Boosta er organisations förmåga att innovera

Vi ersätter myter om kreativa genier med metoder och långrandig teori med praktik. Under en heldag får ni uppleva hur innovationer växer fram medvetet och metodisk med hjälp av Design Thinking.


MÅLSÄTTNING

Workshopens mål är att introducera deltagarna, genom praktiska övningar, till tankesättet och metoderna som är grundläggande för Design Thinking-metodiken.


VEM ÄR DEN TILL FÖR

Alla


VAD NI FÅR UT AV WORKSHOPEN

Workshopen kommer höja er organisations innovationsförmåga genom att era medarbetare:

  • utvecklar ett gemensamt språk för innovation.
  • sätter reflexmässigt era kunder/användare i fokus i allt ert arbete.
  • odlar halvfärdiga idéer till kraftfulla lösningar, på ett metodiskt vis.
  • integrerar Design Thinking i er arbetskultur.

DESIGN THINKING

Idag är Design Thinking (DT) en etablerad metodik hos företag och organisationer över hela världen. DT är en filosofi, ett angreppssätt samt en uppsättning metoder och verktyg för att jobba användarcentrerat genom hela innovationsprocessen.

Fokus läggs på att observera riktiga människor i riktiga miljöer för att kartlägga vad som funkar och vad som inte funkar med en specifik upplevelse. 

Man lägger även stort fokus på visualisering och prototyping för att kunna snabbt testa idéer och koncept med användarna.